¬ј∆Ќј »Ќ‘ќ–ћј÷»я    
«ј Ќј—    
 ќЌ“ј “»    
—Ќ»ћ »    
Ќј≈ћ Ѕ”—„≈ - 8+1    
ќЅў» ”—Ћќ¬»я «ј «јѕ»—¬јЌ≈
»Ќ‘ќ–ћј÷»я «ј “”–»—“»„≈— »“≈ ѕ–ќ√–јћ»
Ќј…-„≈—“ќ «јƒј¬јЌ» ¬Џѕ–ќ—» ќ“ ¬ј—
ѕќЋ≈«Ќ» —Џ¬≈“»
ѕЋјўјЌ≈ и ЅјЌ ќ¬» —ћ≈“ »
≈ »ѕ
“»’ќћ»– ƒ»ћ»“–ќ¬
»«Ѕ–јЌќ ќ“ ≈ — ”–«»»“≈
—Ќ»ћ » ќ“ ѕќ—Ћ≈ƒЌ»“≈ ≈ — ”–«»»
‘»ј“ — ”ƒќ
ќѕ≈Ћ ¬»¬ј–ќ
Ќј Џƒ≈ ¬ —ЏЅќ“ј » Ќ≈ƒ≈Ћя
 ”–—ќ¬≈ » ќЅ”„≈Ќ»я
по планинарство
¬»ј-‘≈–ј“»
в Ѕългари€ и по света
ЅЏЋ√ј–— »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
ѕЋјЌ»Ќ»“≈ Ќј ЅјЋ јЌ»“≈
ѕЋјЌ»Ќ»“≈ ѕќ —¬≈“ј
Ќј Џƒ≈ ѕќ ѕ–ј«Ќ»÷»“≈
ƒ≈“— ј ѕЋјЌ»Ќј–»я
 ј ¬» ѕ–≈’ќƒ»
Ќј”„Ќќѕќѕ”Ћя–Ќ»
«»ћЌј“ј ѕЋјЌ»Ќј
¬»—ќ »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
изкачвани€ и траверси
¬ќƒќѕјƒ» »  јЌ№ќЌ»
ѕ–» Ћё„≈Ќ»я
ЌќўЌ» ѕ–» Ћё„≈Ќ»я
«ј ”„≈Ќ»÷»“≈
ѕЋјЌ»Ќ— »“≈ ѕЏ–¬≈Ќ÷»
≈ — ”–«»»
 ј ¬» ћј–Ў–”“»
 ќЌ√–≈—≈Ќ “”–»«Џћ
.
Ќќ¬ј √ќƒ»Ќј
≈ƒЌќƒЌ≈¬Ќ»
ƒ¬”ƒЌ≈¬Ќ»
“–»ƒЌ≈¬Ќ»
–»Ћј
ѕ»–»Ќ
–ќƒќѕ»
—“ј–ј ѕЋјЌ»Ќј
—–≈ƒЌј √ќ–ј
ѕЋјЌ»Ќ»“≈ ќ ќЋќ —ќ‘»я
ѕЋјЌ»Ќ»“≈ Ќј  –ј»ў≈“ќ
ќ—ќ√ќ¬ќ
Ѕ≈Ћј—»÷ј
—Ћј¬яЌ ј
ќ√–ј∆ƒ≈Ќ-ћјЋ≈Ў≈¬— ј- ¬Ћј’»Ќј
—“–јЌƒ∆ј » —ј ј–
¬»“ќЎј
ќЋ»ћѕ
ƒ»Ќј–— »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
ѕ–ќ Ћ≈“»я (ƒинарски планини)
ƒ”–ћ»“ќ– (ƒинарски планини)
 ј–ѕј“»“≈
јЋЅјЌ»я
Ѕќ—Ќј » ’≈–÷ќ√ќ¬»Ќј
√Џ–÷»я
√Џ–÷»я - ѕЋјЌ»Ќ»“≈ Ќј ќ—“–ќ¬»“≈
 ќ—ќ¬ќ
ћј ≈ƒќЌ»я
–”ћЏЌ»я
—Ћќ¬≈Ќ»я
—Џ–Ѕ»я
“”–÷»я
„≈–Ќј √ќ–ј
’Џ–¬ј“— ј
јћ≈–» ј
ј ќЌ ј√”ј - първенецът на јмерика
 ”Ѕј - —иера ћаестра (ѕико “уркино - 1974) и националните паркове
ѕ≈–Ћ»“≈ Ќј ¬≈Ќ≈÷”≈Ћј
ѕ≈–”
ј‘–» ј
ј“Ћј— »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
 »Ћ»ћјЌ∆ј–ќ
—»ћ»≈ћ
ћј”Ќ“  ≈Ќ»јЌ
ј«»я
ј–ј–ј“
≈–ƒ∆»≈—
≈¬–ќѕј
ќЋ»ћѕ
јЋѕ»“≈
 ј¬ ј«
ёЋ»…— »“≈ јЋѕ»
ѕ»–»Ќ≈»“≈
 ј–ѕј“»“≈
“ј“–»“≈
ƒ»Ќј–— »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
 јЌј–— »“≈ ќ—“–ќ¬»
ј«ќ–— »“≈ ќ—“–ќ¬»
ќ—“–ќ¬ ћјƒ≈…–ј
—»÷»Ћ»я
 ќ–—» ј
»—ЋјЌƒ»я
–”—»я
3-ти март
26-30 април - ¬еликден
1-ви май
6-ти май - √ергьовден
24-ти май
6-ти септември
22-ри септември
 оледа
Ќова година
¬ъзрастова група 1-3 клас
¬ъзрастова група 4-6 клас
Ћ≈ »
ƒ»Ќјћ»„Ќ»
“–”ƒЌ»
≈ —“–≈ћЌ»
ѕ–≈’ќƒ» —Џ— —Ќ≈√ќ’ќƒ »
ѕ–≈’ќƒ» —Џ— — » Ц ски туринг
ƒ»Ќјћ»„Ќ» «»ћЌ» ѕ–≈’ќƒ»
“–”ƒЌ» » ≈ —“–≈ћЌ»
¬—»„ » «»ћЌ»
≈ —“–≈ћЌ» ѕЋјЌ»Ќ— » ћј–Ў–”“»
Ѕ»¬ј÷» и ќ÷≈Ћя¬јЌ≈
— јЋЌ» ћј–Ў–”“»
≈ — ”–«»» в —“–јЌј“ј
≈ƒЌќƒЌ≈¬Ќ»
ƒ¬”ƒЌ≈¬Ќ»
“–»ƒЌ≈¬Ќ»
«ј Ќј„»Ќј≈ў»
«ј —–≈ƒЌќ-Ќјѕ–≈ƒЌјЋ»
«ј Ќјѕ–≈ƒЌјЋ»
«ј ќѕ»“Ќ»
ƒелови пътувани€ в страната и чужбина
ќрганизаци€ на конференции, семинари, кръгли маси
ќбучени€ 


26 —ептември 2012
ƒќЋќћ»“»“≈ 2012

25 —ептември 2012
 ј–ѕј“»“≈ - ћќЋƒќ¬яЌ” и Ќ≈√ќё 2012

06 јвгуст 2012
‘–≈Ќ— »“≈ ¬ќ√≈«», Ѕј¬ј–»я » “»–ќЋ

06 јвгуст 2012
ƒ”–ћ»“ќ– 2012

19 ћай 2012
 јЌј–— » ќ—“–ќ¬» 2012


Ќј„јЋќ¬ј∆Ќј »Ќ‘ќ–ћј÷»яќЅў» ”—Ћќ¬»я «ј «јѕ»—¬јЌ≈


ќЅў» ”—Ћќ¬»я «ј «јѕ»—¬јЌ≈

ќЅў» ”—Ћќ¬»я «ј «јѕ»—¬јЌ≈ » ”„ј—“»≈ ¬ ≈ — ”–«»»“≈ »

ƒ–”√» “”–»—“»„≈— » ”—Ћ”√» ѕ–≈ƒЋј√јЌ» ќ“ “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј

 

1.  ќЌ“ј “Ќј »Ќ‘ќ–ћј÷»я

Ѕюро –јƒ≈÷ » ≈ќќƒ - ≈»  – 121 412 360; –егистриран туроператор є04560.

»нтернет адрес: www.buro-radetsky.bg

≈лектронна поща: office@buro-radetsky.bg,

јдрес на управление: 1504 —офи€, бул. ÷ар ќсвободител є25; партер

“елефони: +359 2 29443680; +359 878 797797; +359878797799;

+359 878797787; +359 878797788

 

2. «јѕ»—¬јЌ≈ » –≈«≈–¬ј÷»»

2.1. «аписване за екскурзиите на „Ѕюро –јƒ≈÷ »” се извършват онлайн през насто€щи€ сайт - www.buro-radetsky.bg или в офисите на фирмата чрез попълване  и подаване на резеравационна бланка, което е основание за включването на лицето в предварителни€ списък на участниците в екскурзи€та.

2.2. —лед записването (онлайн или в офисите на туроператора), туристите получават по електронен път или на хартиен носител програмата на екскурзи€та и проектодоговора за не€.

2.3. –езерваци€ за участие в екскурзи€ означава плащане за включване в екскурзи€ и предполага, че туриста е запознат предварително с насто€щите общи услови€, с конкретната програма на екскурзи€та, за ко€то се е записал, както и с проектодоговора за не€.

2.4. –езерваци€та става става действителна след извършено плащане в срок от 4 работни дни след записването посредством внасне на депозит в размер на 50% от стойността на  екскурзи€та или заплащане на ц€лата сума.

2.5. ѕодписването на договор между туриста и туроператора за за€вената екскурзи€, може да се извърши преди или по време на плащането. ѕо предложение на туриста в договора могат да се включат и други, съгласувани с туроператора допълнителни услуги.

 

3.  Ќ≈ќЅ’ќƒ»ћ» ƒќ ”ћ≈Ќ“»

3.1 «а екскурзиите в Ѕългари€ – валиден документ за самоличност (лична карта)

3.2.«а екскурзиите в чужбина:

3.2.1 «а всички туристи по програми, които включват страни извън ≈—, с изключение на ћакедони€, —ърби€, Ѕосна и ’ерцеговина и јлбани€ - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

3.2.2 ѕо програми, които включват само страни членки на ≈— или ћакедони€, —ърби€, Ѕосна и ’ерцеговина и јлбани€ - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт.

3.2.3 «а деца под 18 г., пътуващи сами или с едини€ от родителите, освен необходими€т документ за самоличност, e необходима и нотариално заверена деклараци€ на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. ќригиналната деклараци€ и 2 копи€ следва да се нос€т по време на екскурзи€та. 
3.2.4 „ужди граждани, желаещи да пътуват с „Ѕюро –јƒ≈÷ »”, тр€бва да се информират за режима на техните страни със страните, включени в съответната екскурзи€.

 

4. ÷≈Ќ», Ќј„»Ќ Ќј ѕЋјўјЌ≈, –ј«ћ≈– » —–ќ ќ¬≈ Ќј ѕЋјўјЌ»я“ј

4.1 ÷ени и начин на плащане

4.1.1. ÷ените за вс€ка екскурзи€ включват само услуги, описани в програмата за съответната екскурзи€

4.1.2. ÷ените по всички сключени договори са гарантирани и не подлежат на пром€на, освен в законоустановените случаи.

4.1.3. Ќачин на плащане - плащането може да се извърши в брой, по банков път или онлайн – с кредитна/дебитна карта. ѕлащането може да бъде еднократно или разсрочено – чрез внас€не депозит и окончателно плащане.

4.1.4. ¬сички цени са в Ѕългарски лева

4.1.5 ѕакетните цени не включват входните такси за музеи, билети за разходки с корабчета, билети за метро и друг вид градски транспорт, дневни пари и др, освен ако те не са изрично посочени в програмата като включени в общата цена на съответната екскурзи€.

»нформаци€та за цените на входните такси на туристическите обекти е ориентировъчна и фирмата не се обвързва с нейната абсолютна точност.

 

4.2 –азмер и срокове на плащане

4.2.1. –езерваци€та е валидна след плащане на депозит в размер на 50% от стойността на  екскурзи€та (или ц€лата сума)   в срок от 4 работни дни след записнавето.

4.2.2. «аплащането на 100% от стойността на пакета се извършва в следните срокове:

4.2.2.1 «а екскурзи€ в чужбина – до 45 дни преди началната дата на пътуване

4.2.2.2.«а многодневни екскурзии в Ѕългари€ – до 25 дни преди началната дата на пътуване

4.2.2.3 «а еднодневни, двудневни и тридневни екскурзии в Ѕългари€ – до 7 дни преди началната дата на пътуване

4.2.3 ѕри наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове при внас€не на ц€лата сума от страна на клиента.

 

5. ќ“—“Џѕ »

 “уристите могат да използват една от изброените по-долу отстъпки.

ќтстъпките не се натрупват.

5.1. ќтстъпка за ранни записвани€ - според описаното в програмата на вс€ка отделна екскурзи€.

5.2. ќтстъпка за децаспоред описаното в програмата на вс€ка отделна екскурзи€.

5.3  ќтстъпка за редовни клиенти - ако сте специален клиент в Ѕюро –јƒ≈÷ » използвате отстъпка описана в програмата на вс€ка отделна екскурзи€.

  

6. ќ“ ј« ќ“ ѕЏ“”¬јЌ≈, ѕ–≈’¬Џ–ЋяЌ≈ Ќј ѕ–ј¬ј » –≈ Ћјћј÷»»

6.1 ќтказ от пътуване - ќтказът се представ€ в писмен вид в офиса на туроператора или чрез неговата електронна поща във файл .pdf  формат.

6.2. ќтказ от пътуване без неустойка за клиента

6.2.1. ќтказ при ранно записване - преди изтичане на срока за ранно записване.

6.2.2 ќтказ след срока за ранно записване за екскурзии в чужбина – както следва:

6.2.2.1 – за екскурзиите със самолет - 120 дни преди датата на пътуването.

6.2.2.2. – за екскурзиите с автобусен или ж.п. транспорт – 60 дни  преди датата на пътуването

6.2.3 ќтказ след срока за ранно записване за екскурзии в страната – както следва:

6.2.3.1 – за многодневни екскурзии - 30 дни преди датата на пътуването.

6.2.3.2. – за еднодневни, двудневни и тридневни екскурзии – 10 дни  преди датата на пътуването

 

6.3. ќтказ от пътуване когато клиента дължи неустойка

6.3.1  лиент, записан за самолетна екскурзии в чужбина, дължи неустойка в размер на 50% от стойността на депозита при отказ от пътуване до 90 дни от датата на отпътуването. ѕри отказ от пътуване след изтичане на посочените срокове, внесените суми не се възстанов€ват.

6.3.2  лиент, записан за екскурзиите с автобусен или ж.п. транспорт в чужбина, дължи неустойка в размер на 50% от стойността на депозита при отказ от пътуване до 45 дни от датата на отпътуването. ѕри отказ от пътуване след изтичане на посочените срокове, внесените суми не се възстанов€ват.

6.3.3  лиент, записан за екскурзиите с автобусен или ж.п. транспорт в страната дължи неустойка в размер на 50% от стойността на депозита при отказ от пътуване както следва:

6.3.3.1 – за многодневни екскурзии - 20 дни преди датата на пътуването.

6.3.3.2. – за еднодневни, двудневни и тридневни екскурзии – 7 дни  преди датата на пътуването

ѕри отказ от пътуване след изтичане на посочените срокове, внесените суми не се възстанов€ват.

 

6.4. ѕрехвърл€не на права

6.4.1. “уриста има право да прехвърли правата и задължени€та си по насто€щи€ договор на трето лице, отговар€що на всички изисквани€ за пътуването, като уведоми за това туроператора  в сроковете за отказ от пътуване без да дължи неустойка (виж т.6.2 от ќбщите услови€) от насто€щи€ договор, като заедно с третото лице носи солидарна отговорност за задължени€та по договора и заплаща разходите по прехвърл€нето.

6.4.2. —лед изтичане на указани€ срок  прехвърл€нето на правата е с неустойка в съответствие с точка 6.3 от ќбщите услови€.

 

6.5 –екламации

ѕри възникнали услови€ за рекламации относно организаци€та и провеждането на програмите, рекламациите се приемат в писмен вид, в седемдневен срок след завръщането на клиента и при представ€не на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. „ Ѕюро –јƒ≈÷ »” се задължава да даде сво€ отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламаци€та.

  

7. —ѕ≈÷»јЋЌ» »«»— ¬јЌ»я към туристите

7.1. «а всички екскурзии туристите са подготв€т с подход€що облекло и с екипировка в зависимост от сезона, в който се организира екскурзи€та и според нейната специфика.

7.2. — акта на записването си за дадена екскурзи€, клиентите декларират, че са здрави, без оплаквани€ и че здравословното им състо€ние позвол€ва да се включат в екскурзи€та.

7.3. ѕри планинските и приключенските екскурзии от туриста се изисква да бъде в добро здраве и да е в добра обща физическа кондици€ и подготовка. јко за дадена планинска или приключенска екскурзи€ има по-високи изисквани€ към общата физическа подготовка на туриста или към минималната задължителна екипировка, то тези изисквание са описани в програмата на съответната екскурзи€. ‘ирмата си запазва правото да откаже резерваци€ на турист за тези програми, когато прецени, че той не отговар€ на горните услови€

7.4.  ћинималната задължителна екипировка за екскурзиите в планината включва:

- планински обувки с твърда подметка, обхващащи глезена

- дъждобран или водоустойчиви дрехи

- осветление (челник, фенерче)

 

8. ѕ–ќћ≈Ќ» ¬ ѕ–ќ√–јћ»“≈ » јЌ”Ћј÷»»

8.1 ѕромени в програмата

“уроператора си запазва правото за промени в програмата (разместване на поредността на елементите на туристическата програма и добав€не на нови или премахване на вече съществуващи такива) поради независещи от туроператора причини (непредвидена пром€на на самолетни/фериботни разписани€, работно време на туристически обекти или при възникване на услови€ отговар€щи на т. 9.3)

 

8.2 јнулации

“уроператора си запазва правото да анулира дадена туристическа програма, когато минимнални€т брой записни туристи за осъществ€ване на програмата не е достигнат (виж т.10)  или при възникване на услови€та описани в т.9.3.

8.2.1.—рокове за анулаци€ на екскурзи€ и уведом€ване на клиента

8.2.1.1 ≈кскурзии в Ѕългари€

- за екскурзии с продължителност до 3 дни - туроператора уведом€ва клиента в срок от 2 дни от датата на отпътуване

- за екскурзии с продължителност 4 или повече дни - туроператора уведом€ва клиента в срок от 7 дни от датата на отпътуване

8.2.1.2.≈кскурзии в чужбина

- за екскурзии с автобусен транспорт - туроператора уведом€ва клиента в срок от 15 дни от датата на отпътуване

- за екскурзии със самолетен транспорт - туроператора уведом€ва клиента в срок от 30 дни от датата на отпътуване

8.2.2.ѕри анулиране на туристическа програма туроператора връща предварително заплатената сума (депозит или окончателното плащане) посредством начина на внас€нето и.

 

9. ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“», Ќ≈ѕ–≈ќƒќЋ»ћј —»Ћј, ‘ќ–—ћј∆ќ–Ќ» »Ћ» Ќ≈«ј¬»—≈ў» ќ“ “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј ќЅ—“ќя“≈Ћ—“¬ј

9.1 ќтговорности на Ѕюро –јƒ≈÷ »

„Ѕюро –јƒ≈÷ »” носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата

9.2. —лучаи, в които туроператора не носи отговорност:

9.2.1. “уроператора не носи отговорност за услуги, за€вени и заплатени по време на самата екскурзи€, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предостав€нето на услугата или не които допълват туристическата програма, изпълн€ват се от трети лица и са описани в отделни документи за изпълнението им като:транспортни услуги(билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети) допълнителни екскурзии, посещение на атракции и др.. ¬ тези случаи, материална и морална отговорност пред клиента носи конкретни€т изпълнител на услугата, като взаимоотношени€та между клиента и изпълнител€ са описани в отделни документи, различни от договора мужду туроператора и туриста.

 

9.2.2. “уроператора не носи отговорност при пром€на на стойността на транспортните услуги, коигато последните не са включени в пакетната цена, а са заплатени допълнително, и които се оформ€т с отделен документ - билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. ѕром€ната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.

9.2.3 “уроператора не носи отговорност при забав€не поради независещи от нас обсто€телства или непреодолими събити€.

9.2.4. ”слуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсаци€, стойността им не се възстанов€ва и не се €в€ват основание за претенции от негова страна.

9.2.5. “уроператора не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламаци€ на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с т€х или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжени€, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, ко€то се установ€ва на м€сто.

9.2.5. “уроператора не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опи€нение туристът възпреп€тства изпълнението на програмата.

9.2.6. “уроператора не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански про€ви от страна на туриста, “уроператора му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изц€ло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на м€сто служебни лица или други туристи.

 9.2.7 “уроператора не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в ста€та на хотела. ¬ подобни случаи екскурзоводът и “уроператора съдействат на потърпевши€ до степен, при ко€то не се нарушава туристическата програма на ц€лата група. ¬сички разходи по тези действи€ са за сметка на потърпевши€.

 

9.3. Ќепреодолима сила, форсмажорни или обсто€телства, независещи от туроператора

 

ѕо време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични услови€, усложнена обстановка по пътищата, забав€не на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени меропри€ти€, стачки, военнополитически конфликти и ограничени€, природни бедстви€, пром€на в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авари€ с превозното средство по време на път и други изключителни обсто€телства.  ато непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита €вление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължени€. ѕри тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действи€ според конкретно възникналата ситуаци€, без туроператора да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

„ Ѕюро –јƒ≈÷ »” не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с т€х или не.

„ Ѕюро –јƒ≈÷ »” не носи отговорност ако н€кой турист се загуби, закъснее или не се €ви на определена среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване.

 

10. ћ»Ќ»ћјЋ≈Ќ Ѕ–ќ… “”–»—“»

ћинимални€т брой записание туристи необходими за осъществаване на дадена екскурзи€ е посочена в програмата на съответната екскурзи€.

 

Ќасто€щите ќбщи услови€ могат да се разпечатат за справка


www.buro-radetsky.bg © 2019 ¬сички права запазени. ƒизайн и програмиране: ”ебƒизайн ѕрофесионалистите се отличават