- 8+1    
+    
-
-
-
-

-

.
.
+
1-3
4-6
3-
26-30 -
1-
6- -
24-
6-
22-
-
--
( )
( )
-
-
- ( - 1974)
, , 


26 2012
2012

25 2012
- 2012

06 2012
,

06 2012
2012

19 2012
2012


1-3


( 6 ) .
  - I - III 

<BR> - III - " 
"
- I - III
- III - " "

:27.07.202024.08.2020
: 275
5 , , 8.00 18.00 .
:
-:

,
...... - , - " "
......... -
... - - , " - "
......... -
: - . , , ...
  - I - III 
 <BR>
 IV - " "
- I - III
IV - " "

:03.08.202031.08.2020
: 275
5 - , 8.00 18.00 .
-
- -

-
...... -
......... -
... - , ""
......... - " - "
- . - ...
   I - III 

<BR>  - I - " 
"
I - III
- I - " "

:10.08.2020
: 275
5 , , 8.00 18.00 .
:
-:

- ,
...... - , (1256)
......... -
... -
.......... - " - "
: : - ; - ...
  - I - III 
 
<BR> - II - " 
"
- I - III
- II - " "

:17.08.2020
: 275
5 - , 8.00 18.00 .
:
-:

, - ""(1187 .)
...... - , .
.........
... "".
......... , " - "
: - . , , ...www.buro-radetsky.bg 2020 . :